Profil

  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  • Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
  • Revízie a kontroly elektrických strojov
  • Revízie elektrických spotrebičov
  • Revízie a kontroly elektrickej inštalácie v RD a priemyselných budovách
  • Revízie bleskozvodov
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  • Projektovanie elektrickej inštalácie pre RD